ONDUTISS AIR 160

ONDUTISS AIR 160

BBA certified high vapour permeable roof membranes 160 gsm | 1x50m /1.5x50m

ONDUTISS AIR 140

ONDUTISS AIR 140

BBA certified high vapour permeable roof membranes 140 gsm | 1x50m /1.5x50m

ONDUTISS AIR 120

ONDUTISS AIR 120

BBA certified high vapour permeable roof membranes 120 gsm | 1x50m /1.5x50m

ONDUTISS AIR 100

ONDUTISS AIR 100

BBA certified high vapour permeable roof membranes 120 gsm | 1x20m / 1x50m /1.5x50m